Odprawa posłów greckich

opera w jednym akcie
kompozytor: Witold Rudziński
libretto: Bogdan Ostromęcki według Jana Kochanowskiego
data powstania: 1962
prapremiera: 14 listopada 1966 – Kraków, Teatr Muzyczny
premiera pod kierownictwem muzycznym Antoniego Wicherka: 18 lutego 1972 – Warszawa, Teatr Wielki
spektakl wystawiony razem z Historią żołnierza Igora Strawińskiego

Odprawa posłów greckich - plakat - premiera: Teatr Wielki w Warszawie, 18 lutego 1972Opera Odprawa posłów greckich, napisana przez Witolda Rudzińskiego do libretta według znanego arcydzieła literatury polskiego renesansu, powstała w 1962 roku na zamówienie Polskiego Radia. Jej prapremiera, planowana początkowo w Operze Warszawskiej w roku powstania, nie doszła do skutku. W 1963 roku kompozytor zgłosił swoje dzieło do Konkursu Kompozytorskiego im. Księcia Rainiera III w Monako, zdobywając za nie specjalne wyróżnienie. Rok później soliści warszawskiego Teatru Wielkiego, Chór i Orkiestra Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Antoniego Wicherka dokonali nagrania opery - zarówno do celów radiowych, jak i na płyty Polskich Nagrań. Pierwsza realizacja sceniczna Odprawy posłów greckich miała miejsce dopiero w roku 1966 w Teatrze Muzycznym w Krakowie w reżyserii Lidii Zamkow i pod dyrekcją Kazimierza Korda

reżyseria: Krystyna Meissner
kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek
scenografia: Marian Kołodziej
kierownictwo chóru: Zofia Urbanyi-Świrska
dyrygent: Antoni Wicherek, Jerzy Maksymiuk
dyrygent-asystent: Jerzy Maksymiuk
reżyser-asystent: Donka Madej
scenografowie-asystenci: Maria Karnkowska, Wanda Żukowska
kierownictwo wokalne solistów: Jerzy Czaplicki
przygotowanie solistów: Alina Liwska, Anna Skowrońska
przygotowanie chóru: Zofia Urbanyi-Świrska, Henryk Wojnarowski Orkiestra i Chór Teatru Wielkiego
 

obsada

Historia żołnierza - afisz - premiera: Teatr Wielki w Warszawie, 18 lutego 1972
Narrator: Lesław Wacławik, Roman Węgrzyn
Antenor: Jerzy Artysz
Aleksander (Parys): Kazimierz Pustelak
Helena: Anna Malewicz-Madey
Pani: Janina Ruśkiewicz, Maria Żmigrodzka
Priam: Marek Dąbrowski, Edmund Kossowski
Pantus: Lesław Pawluk
Eneasz: Kazimierz Dłuha, Józef Hazuka
Ikeaton: Eugeniusz Banaszczyk, Józef Wojtan
Ulisses: Władysław Jurek, Jerzy Kulesza
Menelaus: Jerzy Ostapiuk, Edward Pawlak
Kasandra: Hanna Lisowska
Rotmistrz: Jan Góralski, Józef Hazuka

PRZECZYTAJprogram spektaklu - plik PDF

"Decyzja przeniesienia na scenę operową tych rozmyślań politycznych z aluzjami do sytuacji ówczesnej Polski, ubranymi w formę dramatu, odpowiadającą renesansowym gustom – to akrobatyczne zadanie, które budzi podziw." Janusz Ekiert

Węcej recenzji...