Widma
Sceny liryczne z „Dziadów” Adama Mickiewicza

kantata
kompozytor: Stanisław Moniuszko
tekst: według II części Dziadów Adama Mickiewicza
data powstania: ok. 1852
prapremiera: 22 stycznia 1865 – Warszawa
premiera pod kierownictwem muzycznym i dyrekcją Antoniego Wicherka: 26 listopada 1996 – Warszawa, Teatr Narodowy (Scena Operowa), Sala Bogusławskiego

Moniuszko jawi się tu jako przedstawiciel słowiańszczyzny, z typowymi elementami słowiańskiej melodyki i harmoniki. Całości dopełnia pogańsko-ludowy tekst przepojony niesamowitością i liryką, które kompozytor znakomicie odmalował muzyką, pozostając wierny dramaturgicznym intencjom Mickiewicza. Każda postać jest świetnie scharakteryzowana dźwiękiem, a poszczególne sceny bardzo skontrastowane i dynamiczne.
Antoni Wicherek o Widmach Stanisława Moniuszki

PRZECZYTAJ: Widma" Moniuszki na scenie - wywiad z Antonim Wicherkiem

Widma - okładka programu - premiera: Teatr Narodowy w Warszawie, 26 listopada 1996reżyseria: Ryszard Peryt
inscenizacja: Ryszard Peryt
scenografia: Andrzej Sadowski
kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek
dyrygent: Antoni Wicherek
przygotowanie i kierownictwo chóru: Ryszard Zimak
asystent dyrygenta: Bogdan Olędzki, Sławek A. Wróblewski
asystent reżysera: Jan Młodawski
asystent scenografa: Irena Gaj, Katarzyna Piętka
korepetytor solistów: Miłosława Brzezińska, Teresa Brzozowska, Iwona Hrouda, Jan Laska, Iwona Wierucka-Wróblewska


obsada

Widma - afisz premiery - premiera: Teatr Narodowy w Warszawie, 26 listopada 1996
Pielgrzym: Andrzej Seweryn, Krzysztof Kolberger
Guślarz: Robert Dymowski, Andrzej Hiolski
Widmo: Robert Dymowski, Piotr Nowacki
Starzec: Ryszard Morka
Zosia: Marta Boberska, Jeanette Bożałek
Sowa: Grażyna Ciopińska
Kruk: Ryszard Cieśla
Józio i Rózia: dzieci z Chóru Alla Polacca

oraz Warszawski Chór Kameralny, Orkiestra Teatru Narodowego

„Antoni Wicherek przy dyrygenckim pulpicie po mistrzowsku realizował Moniuszkowską partyturę, wydobywając z niej wiele nie dostrzeganych wcześniej walorów. Doskonale grała pod jego batutą orkiestra Teatru Narodowego (...)". Józef Kański

„Z pokorą podszedł do dzieła Moniuszki także Antoni Wicherek, już pierwsze delikatne dźwięki kwintetu smyczkowego we wstępie do kantaty zapowiadały pietyzm i staranność wykonania. I tak też się stało (...)." Jacek Marczyński

„Prawdziwymi gwiazdami wieczoru okazali się wykonawcy. Antoni Wicherek, który przygotował Widma od strony muzycznej, poprowadził orkiestrę z wytrawnym znawstwem, wydobywając całe piękno brzmienia partytury Moniuszki, jej dynamizm, liryzm, śpiewność i harmonię." Renata Popkowicz-Tajchert

„Orkiestra pod batutą Antoniego Wicherka grała bardzo pięknie. Dyrygent ze znawstwem wydobył też z partytury szczególny klimat, dodający scenicznym obrazom głębi nastroju." Ewa Solińska

„Z pozbawionej blasku partytury szef muzyczny przedstawienia Antoni Wicherek wydobył wszystkie najszlachetniejsze tony, co nie było wcale sprawą łatwą. Szczęśliwie doświadczona batuta tego znakomitego kapelmistrza „sprokurowała” rzecz spójną, chwilami nawet, w chórach, zachwycającą." Michał Lenarciński

„Pełną satysfakcję dają wszyscy wykonawcy Widm, począwszy od orkiestry prowadzonej przez Antoniego Wicherka, poprzez Warszawski Chór Kameralny, przygotowany przez Ryszarda Zimaka, aż do solistów, którzy świetnie sobie radzą w podwójnych rolach – wokalno-aktorskich." Tadeusz Kaczyński

Węcej recenzji...